Auto World, (Al-Jazira Equipment Co. Ltd.)

Wangedrag melden

Als u wangedrag, diefstal of fraude op de werkplek ervaart of er getuige van bent, kunt u ons anonieme meldingssysteem gebruiken om dit te melden. Via dit besloten, vertrouwelijke kanaal kunt u desgewenst op een veilige en anonieme manier een melding doen. U kunt het onderstaande formulier invullen om het wangedrag te melden.

Als u besluit de melding anoniem in te dienen, zal Ethics Suite geen stappen ondernemen om u te identificeren of uw identiteit aan uw werkgever te verstrekken.

Elke ingediende melding krijgt een pincode toegewezen waarmee u de status van de zaak kunt controleren of waarmee u anoniem vragen over de meldingsdetails kunt beantwoorden. Voor meer informatie over ons anonieme meldsysteem, zie het Privacybeleid en de Disclaimer.


* Als dit een noodgeval is, bel dan 112 of de aangewezen hulpverlener.


* Ondersteunend bewijsmateriaal kun je op de volgende pagina uploaden.